Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING BEDRIJFSPLANNING BOLLENSTREEK BV

Laatst bijgewerkt: 25.05.2018

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Bedrijfsplanning Bollenstreek BV(hierna Bedrijfsplanning) persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zo veilig en zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van klanten, prospects, leads en websitebezoekers. In deze privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Mocht je hier vragen over hebben, kun je ons bereiken via info@bedrijfsplanning.com.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website www.bedrijfsplanning.com en het gebruik van onze producten en diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of het inschrijven voor onze nieuwsbrief), via cookies of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om jou optimaal van dienst te kunnen kan Bedrijfsplanning persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die jij aan ons hebt verstrekt;
 • om contact met je op te nemen;
 • om facturen in rekening te brengen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • om je te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door jou gekochte producten en/of afgenomen diensten;
 • als jij je zich inschrijft voor nieuwsbrieven, gebruiken wij jouw gegevens om de nieuwsbrieven te sturen;
 • als je bij ons solliciteert, gebruiken wij jouw gegevens om je sollicitatie te beoordelen en om contact met je op te nemen;
 • ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via Google.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken, maar kunnen ook persoonsgegevens gebruiken die wij uit andere bronnen hebben verkregen, zoals zakelijke websites, platforms, Kamer van Koophandel en/of onze relaties:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • social media

BEHEER EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Bedrijfsplanning. Bedrijfsplanning maakt geen gebruik van eigen of gekochte online tools om zodoende informatie te vergaren.

BEWAARTERMIJNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is belangrijk dat jouw persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt worden. Daarom zijn onze servers uitgerust met beveiligingssoftware. Daarnaast versturen we jouw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding (‘https’).

VERTROUWELIJKHEID EN VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking. U kunt hiervoor mailen naar info@bedrijfsplanning.com

WIJZIGING PRIVACY BELEID

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op bovenvermelde datum. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft. Bij een wezenlijke wijziging zullen wij dit nadrukkelijk op de website aangeven.